Genel

Koku Giderme Yöntemleri

Birçok koku giderme yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi ise önlem yapısına göre koku gidermedir. Bu yöntem koku oluşmasını engelleme veya havaya karışmadan giderme mantığına dayanır. Kokunun oluşmasını önlemek, arıtmak veya kapalı alandan uzaklaştırmak yöntemleri kullanılmaktadır.

Kaynakta önleme

Bu yöntem kokunun oluşmadan giderilmesidir. Böylelikle hem ekonomik bir fayda sağlanır hem de zamandan tasarruf edilir. Bu yöntem için en önemli unsur doğru hammadde kullanımıdır. Seçenekler arasından koku oluşumunu engelleyecek hammadde seçimi ileride oluşacak koku giderme işlemi maliyeti düşünülerek oluşacak maliyet farkını göz önüne almak gerekir. Bir diğer önemli konu ise atık depolamasıdır. Gerekli standartlara sahip depolama sistemleri koku oluşumun önüne geçen en etkili unsurdur.

Arıtma

Kokulu atıkların (gaz ve sıvı) arıtılma prensibine dayanır.  Koku giderme yöntemleri arasında etkili bir yöntem olan arıtma kokulu atığın istenmeyen bileşenlerinden arıtılarak koku oluşumunun önüne geçilir. Bu işlemde genel arıtma yöntemleri kullanıldığı gibi özgün tekniklerde mevcuttur. Bunlardan birkaç tanesi adsorpsiyon, biyofiltre, termal oksidasyon vb.

Yoğuşturma

Koku giderme yöntemlerinden bir tanesi de yoğuşturma yöntemidir. Kokmuş atık gazdaki kokulu moleküllerin soğutularak çiğ noktalarına ulaşmaları sağlanarak gazdan ayrışmalarının sağlanması yöntemidir.

Adsorpsiyon

Bu yöntem kokulu gaz moleküllerinin belirli sert yüzeylere yapışarak ayrıştığı dolayısıyla sıvıdan ayrılarak kokunun arındırılma yöntemidir.

Related Posts